De gitaar is er al
 
blank
 
© De gitaar is er al 
De PC
RSS

Drie elementen zijn van belang: de Processor, het RAM, de Hard Disk.

Processor

Zelf ben ik lange tijd tevreden geweest met mijn allereerste Intel Pentium 166MMX. Hoewel deze en vergelijkbare processoren door de meerderheid van computermuzikanten stilaan als te traag wordt ervaren, deed en doet deze processor zeer behoorlijk z'n werk. Intussen is de 300 - 400 Mhz (vb. Pentium II) en vooral de 500Mhz en sneller (vb. Pentium III) een standaard geworden onder home-recorders. De recentste processoren geven een stuk meer bewegingsvrijheid, zeker met veeleisender softwares als Cakewalk en Cubase. Vooral tijdens het werken met meerdere software plug-in effecten (zie later) komen kleinere processoren zeer snel in moeilijkheden.
Naast de processorsnelheid blijkt ook het merk en type van processor een rol te spelen. Zo verkiezen de meeste computermuzikanten Intel Pentium-processoren boven AMD -en Celeron-processoren. Dit zou vooral te maken hebben met software-compatibiliteit en niet met de snelheid of kwaliteit. De vraag is dan ook of de verschillen vandaag, na de de-monopolisering van Intel, nog een grote rol spelen.

RAM (Random Acces Memory)

In principe passeert elk geluid dat in en uit de computer gaat het RAM. RAM heeft als belangrijkste eigenschap zeer snel toegankelijk te zijn, zowel om gegevens te lezen als om gegevens weg te schrijven. De RAM-gegevens zijn letterlijk 'accessible at random', m.a.w. eender wat, eender wanneer. Grotere bestanden, maar ook de programma's die tegelijkertijd 'open' staan, verblijven een tijdje in het RAM, tot ze daar door andere bestanden of programma's worden vervangen. De hoeveelheid RAM bepaalt dus hoeveel bestanden en programma's tegelijkertijd kunnen 'draaien' op de PC. Werken met audio-gegevens die zeer vaak tientallen megabytes groot zijn, wordt dan ook vergemakkelijkt door veel RAM. Waar moderne computers meestal zeer snelle processoren hebben, zitten ze dikwijls krap in RAM. RAM-modules zijn echter makkelijker aan te vullen of te vervangen dan processoren. RAM-modules van 64 MEG kosten 3500 fr., van 128 het dubbele. Een algemene regel: hoe meer RAM, hoe beter. Veel RAM kan zelfs tot op zekere hoogte een tragere processor compenseren (dat weet ik uit eigen ervaring). Ook omgekeerd legt weinig RAM de snelste processor lam.
Er zijn verschillende soorten RAM-modules die niet alle op hetzelfde moederbord passen. Verder is de ene soort ook sneller dan de andere. De meeste moderne computers zijn het best gediend met 32, 64 of 128 SDRAM modules aan 100 Mhz. Raadpleeg in elk geval het handboek van je moederbord.

Hard-Disk (HD)

De HD is de plaats waar alle audio-gegevens permanent of in afwachting van back-up worden opgeslagen. Een drietal factoren zijn van belang: de capaciteit, de acces-snelheid (gemiddelde zoeksnelheid), de doorstroom (aantal megabytes per seconde lezen/schrijven)

-de capaciteit:
Harde schijven zijn spectaculair gedaald in prijs. Voor bijna geen geld koop je vandaag harde schijven van meerdere Gigabytes (1000 Meg). Schijven van enkele honderden megabyte of 1 of 2 Gig zijn te klein voor multitrack recording. Maar die schijven zijn meestal vooral te traag (omdat ze te oud zijn). Vanaf 5 Gigabyte kan je comfortabel werken.

-de acces-snelheid (gemiddelde zoeksnelheid)
Belangrijker zijn de volgende twee kenmerken van HD's. De tijd die de leeskop gemiddeld nodig heeft om eender welke data te vinden op de schijf, wordt de gemiddelde zoeksnelheid genoemd. Specialisten legden een aantal jaren geleden de lat op 12 milliseconden voor audio-recording. Deze norm wordt vandaag gehaald door 90% van de commerciële HD's. Beter nog, de gemiddelde zoeksnelheid van moderne goedkope harde schijven ligt rond 9 ms. Nog een reden om aan te nemen dat moderne PC's echt wel geschikt zijn voor het serieuzere recording-werk.

-de doorstroom (aantal megabytes per seconde lezen/schrijven)
De doorstroom is de hoeveelheid data die per seconde van en naar de schijf kan gaan. De audionorm lag een aantal jaren geleden tussen de 3 en 4 Meg per seconde. Doe er daar vandaag nog 1 of 2 bij voor een zeer performante schijf. Tegenwoordig wordt de doorstroom voorgesteld door het aantal rotaties per minuut: RPM. 5400 RPM is de norm. De meeste moderne commerciële HD's draaien aan 7200 RPM.
Overigens wordt de doorstroom ook bepaald door het type connectie tussen de HD en de processor. De meest bekende connectoren zijn IDE, (Ultra-)ATA en SCSI (lees: scuzzi). Vooral de laatste staat bekend als een zeer snelle connector (tientallen Meg per seconde). Ook de SCSI-HD's zelf zijn sneller: een accestime van 7 ms en dikwijls meer dan 10.000 RPM.
Ook hier geldt dat 90% van de moderne computers (zelfs de goedkopere klonen) HD's bezitten die ruimschoots aan de norm voldoen voor home-recording-doeleinden

 

 © 2008 - DeGitaar | Powered by QuickerSite webCMS | Contact | Maak zelf een site op www.iseral.be!